Zorgpunt Koekelare

Zorgpunt Koekelare

Huisarts

Wegens de aanhoudende drukte, graag telefoon beperken en kort houden.  Stel medische zorgen niet uit!

Maak zelf je afspraak voor een Covid test via mijngezondheid.België.be met de code van tracing, corona alert of een code door ons aangemaakt. Ook daar vind je je quarantaine attest. 
Symptomen of contact gehad met besmette persoon: bel ons.  

Maak nu uw online afspraak

Huisartsen

Afspraak maken

Het maken van een afspraak gebeurt bij voorkeur via de website.
Telefonisch een afspraak maken kan enkel tussen 8h30 en 10h30 of tussen 18h en 20h op het nummer 051 58 01 11. 

 

Maak nu uw online afspraak

Uurrooster

Verlof

Volgende artsen zijn met verlof:

Dr. Alexander Moeyaert 28/01 tot en met 28/01
Dr. Katrien Tilleman 23/02 tot en met 28/02

Veel gestelde vragen

1. Ben je ziek (koorts, hoesten, smaakverlies, kortademigheid,....mogelijk wijzend op een besmetting met het corona-virus) : bel de huisarts.  Kom niet naar de praktijk.   U wordt verwezen naar een covid-triage-centrum. Voor Koekelare is dit in Torhout, achter het ziekenhuis (Noordlaan, oude revalidatiegebouwen). Zonder afspraak en zonder doorverwijzing van uw arts, kan u niet langsgaan.

2. De praktijk is open:  U kunt op raadpleging komen voor voorschriften, opvolging bloeddruk,  diabetes, enz...Stel Uw consultatie niet uit!
Voorschriften kunnen niet langer telefonisch afgeleverd worden.

3. Wel gelden enkele maatregelen : Bij het binnenkomen wordt U verzocht Uw handen te ontsmetten (graag vooraf ook reeds thuis wassen met water en zeep).  Draag een mondmasker, handschoenen raden we af.  Om een overvolle wachtzaal te vermijden, worden slechts 3 patiënten in de wachtzaal toegelaten.  Indien reeds 3 personen in de wachtzaal, kunt u buiten of op de gang wachten.  

4.  Coronatesten voor reizigers (niet terugbetaald: 46,81€) kunnen bij ons in de praktijk gebeuren. Resultaat na 24 à 48 uur. Testen bij patiënten met symptomen of via tracing gebeuren in de triage in Torhout!

Van maandag tot en met zaterdag zijn er vrije raadplegingen. U neemt plaats in de wachtzaal en wacht uw beurt af.
Uiteraard bent u helemaal vrij om te kiezen bij welke arts u op raadpleging gaat.

Het maken van een afspraak gebeurt bij voorkeur via de website.
Telefonisch een afspraak maken kan enkel tussen 8h30 en 10h30 of tussen 18h en 20h op het nummer 051 58 01 11.
Uiteraard kunt u ook tijdens de consultatie een opvolgconsultatie plannen.
Bij een afspraak worden er 15 minuten voor u gereserveerd en is er dus slechts tijd voor 1 patiënt.
In het geval u met meerdere patiënten tegelijk wenst te komen, moet er per patiënt een afspraak gemaakt worden.

Huisbezoeken kunnen telefonisch (051 58 01 11) aangevraagd worden, liefst voor 10h30 indien u een bezoek de dag zelf wenst.
We proberen zo veel mogelijk rekening te houden met uw arts van voorkeur.

Wij zijn bereikbaar van maandag 8h30 t.e.m. zaterdag 10h30.
Spoedgevallen worden uiteraard prioritair behandeld, gelieve ons hiervoor telefonisch te contacteren.
In het weekend (vanaf zaterdag om 10h30) en op feestdagen kunt u een beroep doen op de wachtdienst via het nummer 1733

Wij zijn volledig geconventioneerd, wat betekent dat je bij ons tariefzekerheid hebt:
consultatie overdag: 27€
consultatie zaterdag: 40€
consultatie 's avonds: 31€
huisbezoek overdag: 40€

De artsen zijn tijdens hun consultatie-uren rechtstreeks te bereiken op 051 58 01 11 en kan u doorgeschakeld worden naar arts van keuze. 
Op zaterdag kunt u steeds een arts bereiken tussen 8h30 en 10h30 op het nummer 051 58 01 11.
Voor dringende vragen of problemen, kunt u steeds terecht op 051 58 01 11

Gelieve er rekening mee te houden dat er steeds een patiënt meeluistert en we telefonisch dus slechts een beperkte uitleg kunnen geven. 
Uit respect voor de patiënt in de consultatieruimte, kunnen er geen telefonische consulten gehouden worden. 

Gelieve te bellen tussen 18h en 20h tenzij anders afgesproken met de arts. 
Gelieve er rekening mee te houden dat er steeds een patiënt meeluistert en we telefonisch dus slechts een beperkte uitleg kunnen geven. 

Als u op raadpleging komt, geven we u telkens voldoende voorschriften mee. Telefonisch voorschriften, attesten of ziektebriefjes afleveren mag niet. Als artsen zijn wij immers verantwoordelijk voor deze voorschriften, attesten en ziektebriefjtes. We zijn verplicht u hiervoor op consultatie te hebben gezien. Voor het opvolgen van uw therapie en gezondheid is het bovendien belangrijk dat u regelmatig op controle komt, zodat we tijdig uw therapie kunnen bijstellen. Om dezelfde redenen kunnen we ook geen voorschriften of attesten voor familieleden afleveren.

Iedereen kan aan de huisarts vragen een globaal medisch dossier (GMD) aan te leggen en bij te houden. Dit kan slechts bij 1 huisarts of huisartsenpraktijk per jaar.

Inhoud

In het GMD worden alle gegevens bijgehouden over je gezondheid zoals je medische voorgeschiedenis, je geneesmiddelengebruik, de gevolgde behandelingen, verslagen van specialisten en andere zorgverleners.

Voordelen

Efficiënte medische opvolging

Het GMD geeft de artsen van de praktijk een totaalbeeld van je gezondheid. Zo kunnen de artsen onder meer beter beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn en of de behandelingen op elkaar zijn afgestemd.

Remgeldvermindering

30% remgeldvermindering voor consultaties bij eender welke arts binnen de praktijk, onafhankelijk of je je GMD bij dr. Demoen, dr. Moeyaert of dr. Tilleman hebt afgesloten. Hogere terugbetaling voor een consult bij een specialist, na verwijzing door de huisarts.

Hoe?

Iedereen kan aan de huisarts vragen een globaal medisch dossier (GMD) aan te leggen en bij te houden. Zowel tijdens een raadpleging als tijdens een huisbezoek kan u uw huisarts vragen een GMD aan te leggen en bij te houden. Het GMD dient jaarlijks verlengd te worden, maar gebeurt automatisch bij uw eerste bezoek van het jaar.

Prijs?

Deze vergoeding wordt rechtstreek met het ziekenfonds geregeld. U dient enkel uw identiteitskaart mee te bregen. Voor kinderen/baby's is een geldige kids Id of ISI + - kaart nodig.

Zorgpunt Koekelare

051 58 01 11

Wachtdienst arts
1733

Ringlaan 1E
8680 Koekelare

Gelieve de paramedici rechtstreeks
te contacteren voor informatie