Zorgpunt Koekelare

Zorgpunt Koekelare

Huisarts

In onze groepspraktijk geloven we sterk in een samenwerkingsverband tussen de verschillende dokters waarbij de patiëntenzorg gedeeld wordt. Elke raadpleging wordt (elektronisch) geregistreerd in uw medisch dossier. Op die manier is elke arts op de hoogte van uw medisch dossier. Bovendien wordt uw dossier regelmatig onderling besproken door de artsen. Wij menen dat deze manier van werken de zorgkwaliteit ten goede komt en onze beschikbaarheid voor u vergroot.

WIJZIGINGEN:
Vanaf 1 mei werkt dr. Demoen enkel in de voormiddag
Op vrijdag gaan de consultaties door van 17h tot 19h
Op zaterdag gaan de consultaties door van 8h30 tot 10h

Maak nu uw online afspraak

Huisartsen

Afspraak maken

Het maken van een afspraak gebeurt bij voorkeur via de website.
Telefonisch een afspraak maken kan enkel tussen 8h30 en 10h30 of tussen 18h en 20h op het nummer 051 58 01 11. 

 

Maak nu uw online afspraak

Uurrooster

Verlof

Volgende artsen zijn met verlof:

Dr. Alexander Moeyaert 30/10 tot en met 03/11
Dr. Katrien Tilleman 30/10 tot en met 30/10
Dr. Rik Demoen 25/10 tot en met 28/10

Veel gestelde vragen

Van maandag tot en met zaterdag zijn er vrije raadplegingen. U neemt plaats in de wachtzaal en wacht uw beurt af.
Uiteraard bent u helemaal vrij om te kiezen bij welke arts u op raadpleging gaat.

Het maken van een afspraak gebeurt bij voorkeur via de website.
Telefonisch een afspraak maken kan enkel tussen 8h30 en 10h30 of tussen 18h en 20h op het nummer 051 58 01 11.
Uiteraard kunt u ook tijdens de consultatie een opvolgconsultatie plannen.
Bij een afspraak worden er 15 minuten voor u gereserveerd en is er dus slechts tijd voor 1 patiënt.
In het geval u met meerdere patiënten tegelijk wenst te komen, moet er per patiënt een afspraak gemaakt worden.

Huisbezoeken kunnen telefonisch (051 58 01 11) aangevraagd worden, liefst voor 10h30 indien u een bezoek de dag zelf wenst.
We proberen zo veel mogelijk rekening te houden met uw arts van voorkeur.

Wij zijn bereikbaar van maandag 8h30 t.e.m. zaterdag 10h30.
Spoedgevallen worden uiteraard prioritair behandeld, gelieve ons hiervoor telefonisch te contacteren.
In het weekend (vanaf zaterdag om 10h30) en op feestdagen kunt u een beroep doen op de wachtdienst via het nummer 1733

Wij zijn volledig geconventioneerd, wat betekent dat je bij ons tariefzekerheid hebt:
consultatie overdag: 26€
consultatie 's avonds: 30,50€
huisbezoek overdag: 39€

De artsen zijn tijdens hun consultatie-uren rechtstreeks te bereiken op 051 58 01 11 en kan u doorgeschakeld worden naar arts van keuze. 
Op zaterdag kunt u steeds een arts bereiken tussen 8h30 en 10h30 op het nummer 051 58 01 11.
Voor dringende vragen of problemen, kunt u steeds terecht op 051 58 01 11

Gelieve er rekening mee te houden dat er steeds een patiënt meeluistert en we telefonisch dus slechts een beperkte uitleg kunnen geven. 
Uit respect voor de patiënt in de consultatieruimte, kunnen er geen telefonische consulten gehouden worden. 

Gelieve te bellen tussen 18h en 20h tenzij anders afgesproken met de arts. 
Gelieve er rekening mee te houden dat er steeds een patiënt meeluistert en we telefonisch dus slechts een beperkte uitleg kunnen geven. 

Als u op raadpleging komt, geven we u telkens voldoende voorschriften mee. Telefonisch voorschriften, attesten of ziektebriefjes afleveren mag niet. Als artsen zijn wij immers verantwoordelijk voor deze voorschriften, attesten en ziektebriefjtes. We zijn verplicht u hiervoor op consultatie te hebben gezien. Voor het opvolgen van uw therapie en gezondheid is het bovendien belangrijk dat u regelmatig op controle komt, zodat we tijdig uw therapie kunnen bijstellen. Om dezelfde redenen kunnen we ook geen voorschriften of attesten voor familieleden afleveren.

Iedereen kan aan de huisarts vragen een globaal medisch dossier (GMD) aan te leggen en bij te houden. Dit kan slechts bij 1 huisarts of huisartsenpraktijk per jaar.

Inhoud

In het GMD worden alle gegevens bijgehouden over je gezondheid zoals je medische voorgeschiedenis, je geneesmiddelengebruik, de gevolgde behandelingen, verslagen van specialisten en andere zorgverleners.

Voordelen

Efficiënte medische opvolging

Het GMD geeft de artsen van de praktijk een totaalbeeld van je gezondheid. Zo kunnen de artsen onder meer beter beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn en of de behandelingen op elkaar zijn afgestemd.

Remgeldvermindering

30% remgeldvermindering voor consultaties bij eender welke arts binnen de praktijk, onafhankelijk of je je GMD bij dr. Demoen, dr. Moeyaert of dr. Tilleman hebt afgesloten. Hogere terugbetaling voor een consult bij een specialist, na verwijzing door de huisarts.

Hoe?

Iedereen kan aan de huisarts vragen een globaal medisch dossier (GMD) aan te leggen en bij te houden. Zowel tijdens een raadpleging als tijdens een huisbezoek kan u uw huisarts vragen een GMD aan te leggen en bij te houden. Het GMD dient jaarlijks verlengd te worden, maar gebeurt automatisch bij uw eerste bezoek van het jaar.

Prijs?

Deze vergoeding wordt rechtstreek met het ziekenfonds geregeld. U dient enkel uw identiteitskaart mee te bregen. Voor kinderen/baby's is een geldige kids Id of ISI + - kaart nodig.

Zorgpunt Koekelare

051 58 01 11

Wachtdienst arts
1733

Ringlaan 1E
8680 Koekelare

Gelieve de paramedici rechtstreeks
te contacteren voor informatie